Kurz rezu ovocných stromov v Krasňanoch 19.3.2018

Pre svojich členov, ale aj širokú verejnosť sa snažíme organizovať množstvo odborných akcií, seminárov a exkurzií. Jednou z takýchto akcií bol aj nedávny kurz Princípy rezu ovocných drevín – ovocinárstvo blízke prírode, ktorý sa za hojnej účasti záujemcov konal dňa 19.3.2018 v Krasňanoch. Už druhý rok sa ho zúčastnilo takmer 40 účastníkov žijúcich prevažne na území miestnej akčnej skupiny, teda v mikroregióne terchovskej doliny, avšak chýr sa zaniesol aj do Čadce, Považskej Bystrice či Liptovského Mikuláša. Počas doobednej teoretickej časti sa lektor Ján Veselý z OZ Tilia z Rajca venoval napríklad téme harmonizačného rezu ovocných drevín, rovnováhe medzi rastom a plodnosťou, správnemu hnojeniu, založeniu ideálnej koruny či odporúčanému náradiu. Poobedný blok bol zameraný na osvojenie praktických zručností pri starostlivosti o rôzne druhy ovocných drevín. Praktické ukážky sa realizovali opäť v záhrade u ochotného pána Trnku v Krasňanoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a podobné akcie.

Posted in Pozvánky.