Na Valašsku boli sme

V dňoch 4.-5. júna 2015 sa zástupcovia miestnej akčnej skupiny, členovia a remeselníci OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina „ zúčastnili odborného workshopu a exkurzie na Valašsku-Horným Vsacku v rámci projektu Bačovanie v Karpatoch podporeného z fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-ČR Trenčianskeho samosprávneho kraja. Program samotného workshopu bol zameraný predovšetkým na valaskú kultúru,  ovčiarstvo a jeho využitie v cestovnom ruchu, ako aj možnosti obnovy a využitia miestnych tradícií v rozvoji cestovného ruchu. Účastníci exkurzie absolvovali prehliadku regiónu MAS Valašsko Horní –Vsacko a navštívili  i múzeum vo Veľkých Karloviciach.  Na túto akciu bude nadväzovať pripravovaný ovčiarsky redik v Zázrivej, ktorý sa uskutoční 20. júna 2015 ako výstup tohto projektu. Odborný workshop aj exkurzia boli dôkladne pripravené a všetky aktivity boli zrealizované.redik publicita povinná na web facebook 2

Posted in Fotogaléria, Oznamy.