Naša MAS na rybárskych pretekoch v Kaniówe.

Zástupcovia MAS a rybári z územia terchovskej doliny sa 3. júla 2021 zúčastnili medzinárodných pretekov v Kaniówe v Gmine Bestwina v areáli rybárskeho zväzu „Kaniowski Karp Królewski’’, ktoré boli organizované v rámci mikroprojektu „Na pomedzí kultúr – tradícia súťaženia“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu Beskydy.

Organizátorom súťaže bola Miestna rybárska skupina Bielska Kraina, partnerom Miestna akčná skupina Terchovská dolina a hostiteľom a spoluorganizátorom bolo Združenie rybárov „Kaniowski Royal Carp“. Do súťaže sa zapojilo celkom 50 účastníkov, z toho 8 pretekárov zo slovenskej strany.

Po úvodnom signále o 9:00 sa súťaž začala a trvala 3,5 hodiny do 12:30h. Najčastejšie lovenou rybou bol sumec africký a najkrajšími exemplármi boli kapor, amur a sumec.

Miestna akčná skupina Terchovská dolina ďakuje za účasť všetkým reprezentujúcim zo slovenskej strany.

Link na originálny článok na stránke partnerov:
http://bielskakraina.pl/aktualnosci/art-podsumowanie-miedzynarodowych-zawodow-wedkarskich-03-07-2021-rkaniow,85

Posted in Pozvánky.