Ovčiarske obyčaje – redikaňä v Zázrivej

Miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ spolu s partnerom projektu „Bačovanie v Karpatoch“ Místnou akčnou skupinou Valašsko-Horní Vsacko Vás pozýva na ovčiarsku akciu Ovčiarske obyčaje – redikaňä v Zázrivej pripomínajúcu dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónným vyháňaním oviec na hole a prezentáciou ľudového remesla.  Ovčiarska akcia sa uskutoční dňa 20.06. 2015 v obci Zázrivá  z fondu mikroprojektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-CZK 2007-2013. 

plagat_2015_v7redik publicita na web facebook povinná
PROGRAM:
8:30 Svätá omša
10:00 Slávnostné otvorenie akcie, voľba baču
11:30 Redikaňä v Zázrivej – miešanie oviec a redikaňä
na hole
11.30 – 18:30 Kultúrny program:
Trombitáši bratia Štefánikovci z púchovskej doliny
http://www.stefanikovci.estranky.cz/
Detský folklórny súbor Hájovček ze Strečna
http://www.strecno.sk/hajovcek-2/
Ženská spevácka skupina Zvonica ze Strečna
http://www.strecno.sk/zs-zvonica/
Valašský soubor písní a tanců Ján Zákopčan
http://zakopcan.webnode.cz/
Karlovjanky, ženská pěvecká skupina z Velkých Karlovic
http://www.velkekarlovice.cz/karlovjanky
http://karlovjanky.cz/
Cimbálová muzika z Valašska
Folklórna skupina “Lastovienka” z Čičmian
http://www.obeccicmany.sk/?section=205
Folklórny súbor Rovňan
http://www.fsrovnan.sk/
Petra Sovják, gajdoš z Valašska
http://www.gajdoszvalasska.cz/gajdoszvalasska/Vitajte.html
buková muzika z terchovskej doliny
SPRIEVODNÝ PROGRAM:
jarmok pravých remeselníkov regiónu spojený s ukážkami :
kováčstvo, zvonkárstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, spriadanie, plstenie z vlny, výroba medovníkov, drotárstvo, vyšívanie , voskové výrobky a mnoho iných

+Ukážky výroby syra, strihania oviec, ochutnávka jedál z ovčieho mäsa, syrových výrobkov.

Posted in Pozvánky.