Zmena termínu vyhlásenia výsledkov 2. ročníka ” Naša obec – Naša MAS”

OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu vyhlásenia výsledkov 2. ročníka výtvarnej súťaže s názvom ” Naša obec – Naša miestna akčná skupina”. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne v priebehu mesiaca september 2015. O presnom termíne Vás budeme vopred informovať. Zároveň oznamujeme, že predlžujeme možnosť zasielania prác detí do konca mesiaca jún 2015. Práce nám môžete doručiť osobne do kancelárie vo Varíne alebo poštou : OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03  Varín.

Posted in Pozvánky.