Zasadnutie Monitorovacieho výboru

Dňa 15.3.2012 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Monitorovacieho výboru OZ “Partnerstvo pre MAS TD”.

Predmetom rokovania bolo hodnotenie činnosti Monitorovacieho výboru za rok 2011, prehodnotenie a schválenie Správy o činnosti miestnej akčnej skupiny za rok 2011.

fotogaléria: 

Posted in Oznamy.