Usmernenie pre adminstráciu osi 4 LEADER

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 60 o doplnení “Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER”, verzia č. 1.11, platná od 6. marca 2012 a účinná od 26. marca 2012.

Prílohy:

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, SZ

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, BSZ

Príloha č. 17

Príloha č. 19

 

 

Posted in Oznamy.