Pracovný workshop k príprave na prístup LEADER pre územie Terchovskej doliny

Posted in Fotogaléria.