Výsledky súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015

Aj tento rok sa v Nitre, v dňoch 20.-23. augusta 2015  uskutočnila významná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex, ktorá sa konala už po 42.-krát a OZ“ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ na nej nemohlo chýbať so svojim propagačným stánkom a úspešným reprezentovaním v rámci súťaží NSRV SR.

Hneď v prvý deň výstavy sa konalo  slávnostné vyhlásenie výsledkov Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP. Do piateho ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015 sme sa zapojili spolu s 16 MAS/VSP z celého Slovenska.  O priazeň sa v rámci šiestich kategórií : Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „ naj“, Život v našej MAS/VSP uchádzalo 80 jedinečných fotografií. Internetové hlasovanie prebiehalo na stránke www.nsrv.sk počas mesiaca jún 2015. Celkový počet odovzdaných hlasov bol 2 386. Cenu  za naše združenie prevzala Mgr. Oľga Jaroščiaková, ktoré odovzdáli manažér NSRV SR, Ing. Vladimír Vnuk a generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka,  Ing. Martin Barbarič.

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie autorom výherných fotografií p. Jakubovi Krškovi, p. Milade Dávidikovej, p. Žanete Šušoliakovej,  Ing. Miroslavovi Sabovi, p. Rolandovi Uhrinovi a Bc. Jozefovi Juríkovi za ich jedinečné fotografie. Jeden z cieľov OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ je i snaha propagovať územie mikroregiónu Terchovská dolina  a poukázať na bohaté prírodné krásy, zachované kultúrne tradície a históriu.

Celkové výsledky a Všetky fotografie si môžete prezrieť v publikácií Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2015

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa úspešne umiestnilo na popredných priečkach všetkých šiestich súťažných kategórií, a to nasledovne:

Pri ranných prechádzkach po zázrivských lúkach vás čakajú občasné ranné hmly.

3. miesto /Naša príroda/Ranné lúky v Zázrivej/ autor: Jakub Krška

Naši ľudia/ Pojme, že si zaspievať/autor: Milada Dávidiková

3.miesto/Naši ľudia/ Pojme, že si zaspievať/autor: Milada Dávidiková

Naše tradície/Odovzdanie posolstva/autor: Žaneta Šušoliaková

3.miesto/Naše tradície/Odovzdanie posolstva/autor: Žaneta Šušoliaková

Naša budúcnosť/ Rubiki Cube/autor: Ing. Miroslav Sabo

3. miesto/Naša budúcnosť/ Rubiki Cube/autor: Ing. Miroslav Sabo

Naše NAJ / Sám pred búrkou/ autor: Roland Uhrina

1.miesto/Naše NAJ / Sám pred búrkou/ autor: Roland Uhrina

 

Život v našej MAS/Veselí lyžiari na zázrivskych vrskoch/autor: Bc. Jozef Jurík

2. miesto/Život v našej MAS/Veselí lyžiari na zázrivskych vrskoch/autor: Bc. Jozef Jurík

 

 

Posted in Oznamy.