Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015 v termíne od 19.08.2015 do 21.09.2015 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Viac informácií nájdete TU.

 

Posted in Oznamy.