Zasadnutie Rady OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Dňa 05.12.2016 sa v kancelárii MAS TD vo Varíne uskutočnilo zasadnutie výkonného orgánu MAS  Rady OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Manažér združenia Mgr. Peter Madigár informoval členov Rady o aktuálnej činnosti Kancelárie MAS, podal informácie o úprave interných dokumentov MAS TD (Smernica o hlasovaní per rollam, Smernica o verejnom obstarávaní). Prejednávali sa členské príspevky pre rok 2017 a bol predstavený návrh rozpočtu na rok 2017. V poslednom bode programu Rôzne, diskusia členovia intenzívne debatovali o zmene názvu OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina.”

 

Posted in Oznamy.