Zasadnutie Rady OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Dňa 29.06. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie výkonného organu MAS  Rady OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” v kancelárii MAS vo Varíne.  Manažér združenia Mgr. Peter Madigár informoval členov Rady o aktivitách a činnosti za posledné obdobie od posledného zasadnutia Rady  (23.2. 2015) , podal aktuálne informácie týkajúce sa nového programového obdobia 2014-2020. Prevažná časť stretnutia bola venovaná téme prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia pre obdobie 2014-2020. 

Posted in Oznamy.