Vyhlásenie výziev na odborných hodnotiteľov pre podopatrenia 4.1, 7.4 a 7.5

Miestna akčná skupina Terchovská dolina si dovoľuje informovať o vyhlásení nasledovných výziev na výber odborných hodnotiteľov:

Výzva č. MASTD 02/2019/OH 4.1: Vyzva na OH 4.1

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 4.1 (plus vzor CV): Ziadost o zaradenie do zoznamu OH 4.1 a vzor zivotopisu

Výzva č. MASTD 03/2019/OH 7.4: Vyzva na OH 7.4

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 7.4 (plus vzor CV): Ziadost o zaradenie do zoznamu OH 7.4 a vzor zivotopisu

Výzva č. MASTD 04/2019/OH 7.5: Vyzva na OH 7.5

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 7.5 (plus vzor CV): Ziadost o zaradenie do zoznamu OH 7.5 a vzor zivotopisu

Posted in Oznamy.