Odborná zahraničná exkurzia „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“

V dňoch 17.-18. septembra 2019 sa zástupcovia našej MAS zúčastnili odbornej zahraničnej exkurzie „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“. Zahraničná exkurzia, ktorú organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj bola zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, iniciatívy Leader/CLLD a inšpiratívnych projektov a podnikateľských realizácii v témach regionálnych potravín, produktov, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka.

V utorok 17.septembra sme v dopoludňajších hodinách dorazili do obce Sromowce Wyżne, kde je umiestnený tradičný salaš Tadeusza Nedzy. Mohli sme vidieť drevenú kolibu vybudovanú z fondov EÚ v ktorej sa spracováva ovčie mlieko tradičným spôsobom. Ďalej sme sa presunuli k nástupnej stanici splavu Dunajca plťami v Sromowce, odkiaľ sme sa plavili do dolnej stanice v Szcawnici. Pri splave ide o jedinečný typ vidieckeho podnikania v cestovnom ruchu, ktorý je samozrejme viazaný na prírodné danosti územia. Čo možno uviesť ako veľké plus, že poľskí pltníci vytvorili jedno spoločné združenie a spoločne tak mohli vybudovať s podporou financií z fondov EÚ nástupné a výstupné stanice na vysokej úrovni. Po obede nám zástupca MAS Górce – Pieniny odprezentoval niektoré projekty, ktoré boli zrealizované v rámci stratégie tejto MAS. Išlo o stredisko pre komunitnú a spolkovú činnosť pre voľnočasové aktivity, trhovisko pre predaj regionálnych produktov, múzeum protifašistického odboja v oblasti Pienin v Poľsku. Potom sme sa presunuli autobusom do Podhalia, kde nám zástupcovia Podhalanskej MAS odprezentovali svoje skúsenosti s implementáciou stratégie CLLD a predstavili niektoré projekty. Najzaujímavejší bol projekt vidieckej turistiky v oblasti rašelinísk, kde MAS poskytla finančné prostriedky na vybudovanie interaktívneho múzea o tomto národnom parku. Okrem toho v rámci prezentácie priamo v teréne má múzeum k dispozícii elektroautobus, ktorým preváža návštevníkov rašeliniska k jednotlivým zaujímavostiam národného parku a  múzea.

Po skončení prezentácie sme sa presunuli do Zakopaného, kde sme si prezreli centrum mesta s pešou zónou Krupówki. V reštaurácii „Po zboju“ bola pripravená večera s prezentáciou regionálnej hudby, stretnutie s predstaviteľmi miestneho regionálneho rozvoja, prezentácia: Produkt Gorski a oštiepkovej trasy. O produkte nám rozprával zástupca združenia goralov. Vysvetlil nám, že na celej poľskej strane Tatier sú Gorali organizovaní v tomto združení a vzájomne si pomáhajú o podporujú sa. Vytvorili oštiepkovú trasu a zapojené salaše získali finančné prostriedky na podporu výroby tradičných produktov. Tieto salaše sú označené a ich úlohou okrem svojej hospodárskej činnosti je prezentácia tradičného chovu oviec a dobytka, výroby tradičných produktov a ich prezentácia.

Pozvánka s programom

Posted in Pozvánky.