Oznámenie o aktualizácií Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_062/6.1/2

MAS Terchovská dolina informuje, že aktualizovala vyhlásenú výzvu 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_062/6.1/2

Popis zmeny/ aktualizácie  výzvy:

  1. Výberové krutérium 2.6.5:  a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA[1], ktorú podal po vyhlásení výzvy na predkladanieŽoNFP zo strany MAS na toto podopatrenie (výnimka sa uplatňuje pre výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené zo strany MAS v roku 2023, kde za rok 2023 je možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu aj pred vyhlásením výzvy napredkladanie ŽoNFP zo strany MAS) ,
  2. Zmena ukončenia výzvy: 29.8.2023

Link na aktualizovanú výzvu: https://www.mas-td.sk/vyzva-mas_062-6-1-2/

Posted in Oznamy, Výzvy MAS TD - PRV.