Pozvánka na školenie

Dovoľujeme si vás pozvať na školenie k výzve IROP-CLLD-Q178-511-002.

Posted in Pozvánky.