Agrotravel Kielce 2013

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” sa zúčastnilo v dňoch 5.-7.04. 2013 medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Agrotravel 2013 v poľských Kielcoch.

Zasadnutie Výberovej komisie 29.10.2012

Výberová komisia MAS zasadala dňa 29.10.2012 a hodnotila 3 projekty PRV SR – OS 4 LEADER. Všetky 3 projekty v rámci výziev č.6, č7. a č.8/PRV/MAS 53 prešli administratívnou a formálnou kontrolou a VK ich odporučila na schválenie PPA.

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie 10.10.2012

Dňa 10.10. 2012 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala hospodárenie s finančnými prostriedkami združenia za obdobie 01.01.-30.09.2012.  Neboli zistené žiadne nedostatky.

Monitoring realizovaných projektov

V dňoch 26.9. 2012 a 03.10. 2012 sa uskutočnil opakovaný terénny monitoring realizácie projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č.2 /PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 2 Obnova a rozvoj obcí a niektorých realizovaných projektov z výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. […]