Otvorili sme prvé outdoor fitness v regióne

Slávnostné otváranie outdoorových fitness zón v obciach Strečno a Mojš prebiehalo symbolicky dňa 07.04.2015 , ktorý bol  vyhlásený ako Svetový deň zdravia. V rámci programu sa predstavili workoutové skupiny ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Chalani predviedli úžasnú exhibíciu.  Počas otváracej akcie prebehli pre záujemcov inštruktáže o správnom cvičení na strojoch, krátke súťaže a na cvičisku v Mojši […]

Príprava na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

Miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na našom území. VÚC ŽSK, odbor regionálneho rozvoja  pripravil odborný informačný seminár zameraný na program LEADER  a Program rozvoja […]

Návšteva OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina

Dňa 10.03. 2015 navštívili našu kanceláriu OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zástupcovia samospráv obcí ( Nevidzany, Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Tajná, Nová Ves nad Žitavou, Choča, Čaradice, Čierne Kľačany, Volkovce) miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina. Pracovné stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností, ukážky realizovaných projektov v rámci […]

Pozvánka do Kúdeľnej izby Otky Kadášiovej

1. apríla 2015 po obede  do Kúdeľnej izby, príde majsterka krasličiarka, pani Štaffenová , ktorá vám rada ukáže, ako sa robia tradičné kraslice. Ako jediná v okolí robí batikovanou technikou a ukáže aj obliepané slamou.  Treba si doniesť vyfúknuté, vymyté a vysušené vajíčka , dobrú náladu, a nejaké to EURO ,a farbičky a odmenu. Pre […]

Zasadnutie Valného zhromaždenia MAS

Dňa 23 .februára 2015 sa v kultúrnom dome v obci Nedezda uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia OZ „Partnerstvo pre MAS TD“. Prebehli voľby do orgánov združenia MAS, členovia MAS schválili Výročnú správu za rok 2014, členský príspevok na rok 2015, návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2015.

Reprezentovali sme cestovný ruch na ITF Bratislava 2015

V dňoch 29. 1 až 1.2.2015 sa naša miestna akčná skupina zúčastnila najväčšej výstavy cestovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATUOR 2015 v Bratislave. V spoločnom stánku s Oblastnou Organizáciou Cestovného Ruchu Malá Fatra(OOCR MF) sme prezentovali ponuku služieb v cestovnom ruchu a tradície nášho regiónu. O náš stánok bol medzi návštevníkmi veľký záujem, rozdali sme množstvo propagačných materiálov a v príjemných debatách s návštevníkmi sme […]

Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

Dňa 09.02. 2015 sa uskutoční zasadnutie členov Monitorovacieho výboru MAS Terchovská dolina, ktoré sa bude konať v penzióne Diana v Stráži. Predmetom zasadnutia je najmä schválenie Správy o činnosti MAS za rok 2014.  Na rokovanie sú prizvaní i zástupcovia PPA, MH SR a NSRV SR.  

Zasadnutie Rady

Dňa 03.10. 2014 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie  Rady OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Predmetom rokovania bolo informovanie o aktivitách a činnosti kancelárie MAS a o pláne činnosti na najbližšie obdobie .  Ing. Ivan Dvorský, predseda MAS TD,  predniesol aktuálne informácie  týkajúce sa prípravy novej stratégie rozvoja územia pre obdobie 2014-2020.

Pracovné stretnutie Teplička

Pracovné stretnutie 1.pracovnej skupiny “Kultúra, šport, tradície a remeslá”, ktoré sa uskutočnilo 13.03. 2014 v Penzióne Anton v Tepličke nad Váhom.