3. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka. Jej cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

Informačný deň

Dňa 21.12.2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Informačný deň, ktorý bol zameraný na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ „Partnerstvo pre MAS TD“.

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č. 5

Dňa 06.12.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 5/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Dňa 08.12.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Žilinský vidiek 2011

Regionálna konferencia, organizovaná Regionálnym pracoviskom NSRV SR pre žilinský kraj dňa 6.12.2011.

Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme

V rámci projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“ sa uskutočnila v dňoch 28.-30. novembra 2011 konferencia pod názvom „Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme“.

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č.3

Dňa 18.11.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 3/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.   Dňa 24.11.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Prístup Leader dnes a zajtra

Dňa 08.11.2011 sa v priestoroch kancelárie MAS MALOHONT v Hrachove uskutočnil workshop zástupcov 12 MAS združených v Národnej sieti Slovenských Miestnych akčných skupín pod názvom „Prístup Leader dnes a zajtra“.

Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zapojilo do projektu„Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“, ktorý je zameraný na nadviazanie a vytvorenie trvalej a efektívnej spolupráce medzi Miestnymi akčnými skupinami z oblasti poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie základne pre realizáciu projektov spolupráce. Stretnutie zástupcov jednotlivých MAS sa uskutočnilo 19. septembra 2011 v Levoči.

Pracovné rokovanie s MAS Nízky Jeseník a MAS Opavsko

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  organizovalo dňa,  16. septembra 2011 medzinárodne  pracovné stretnutie  v rámci Programu rozvoja vidieka prístupu LEADER  za účasti Miestnych akčných skupín  z  Českej republiky .  MAS Jeseníky,   zastupoval Pavol Kolář, manažér združenia,  Peter Othal, miesto predseda združenia a Zdenka Szukalská, starostka mestá Moravský Beroun.  Za  MAS Opavsko sa pracovného stretnutia zúčastnil Peter Chroust. […]

Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“

Naše Združenie malo súťažné fotografie v každej kategórii. V kategórii „Naše tradície“ sa fotografia Veľkonočné zvyky v Terchovskej doline umiestnila na2. mieste a v kategórii „Naše naj“ sa fotografia Zima na Zázrivských lazoch umiestnila na 3. mieste, obidve fotografie boli ocenené diplomom.

Pracovný workshop

Dňa 23.08.2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Pracovný workshop, ktorý bol zameraný na finančné riadenie projektov (prednášal Ing. Marek Halčín, zástupca PPA) azmeny  súvisiace s novelou Zákonníka práce (prednášala JUDr. Renáta Matejová).

Agrokomplex 2011

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa v dňoch 19. – 21. augusta zúčastnilo na Medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2011 v Nitre.V rámci Agrokomplexu NSRV organizovala Vidiecky večer, na ktorom bol vyhodnotený 1. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Naše Združenie malo súťažné fotografie v každej kategórii. V kategórii „Naše tradície“ sa fotografia Veľkonočné zvyky […]

Podpisovanie zmluvy o NFP v rámci výzvy č.1/PRV/MAS 53

Dňa 22. júla 2011 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkumedzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v rámci  výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na výstavbu detských a športových ihrísk, stavebné úpravy a rekonštrukcie budov […]

Odborný seminár

Dňa 15. júla 2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Odborný seminárzameraný na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní ISRÚ, v rámci opatrenia 4.3. Hosťom seminára bola Mgr. Ingrid Kociánová, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na seminári prednášali Dr. Alena Mičicivá, riaditeľka SAIA, n.o., Ing. Marcela Sláviková, zástupca ŽSK a Ing. Martina Bednárová, manažérka MAS Naše […]