Pracovné zasadnutie predsedníctva NSS MAS a workshop

Dňa 21.06.2011 sa OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zúčastnilo pracovného zasadnutia predsedníctva NSS MAS a následne pracovného workshopu, ktoré sa konali v priestoroch Penziónu Komlóš, na Termálnom kúpalisku Horné Saliby. Téma workshopu bola Stratégia, projekty a potenciály regiónu z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Stará Čierna voda. Naše Združenie zastupovala pani Bc. Oľga Jaroščiaková.

Agrokomplex v Nitre 2010

V dňoch 19. – 22. 8. 2010 sa uskutočnila výstava Agrokomplex Nitra 2010, na ktorej sme úspešne prezentovali naše združenie MAS – TD. Miestne akčné skupiny v stánkoch prezentovali tradičné a typické prvky, remeslá a jedlá pre ich daný región. Sprievodný program bol tak obohatený o vystúpenia ľudových remeselníkov a folklórnych umeleckých súborov z rôznych […]